Đấu giá vị trí DOT&KSM

Bỏ phiếu thông qua OKEx. Thật dễ dàng.Tìm hiểu thêm

logo
Polkadot
Kusama
Số phiếu của tôi
Vote early to get more rewards
We open DOT slot auction channel to support Polkadot development and community. You can vote without any fees, and get rewards from both OKEx and voted projects. To double rewards, vote as an early bird from 09:00 Nov 3 to 16:00 Nov 11 UTC. During official voting, OKEx will vote on your behalf.
Tất cảActive
Dự án
Chỉ số chiến dịch
Votes
Lock-up period
Phần thưởng
Early bird rewards
logo
Moonbeam
GLMR
2004
132,536.62 DOT
672 ngày
100,000,000 GLMR
GLMR worth 100K USDT
logo
Astar Network
ASTR
2006
45,253.2 DOT
672 ngày
1,400,000,000 ASTR
All channels share 1.4B ASTR
logo
Efinity
EFI
-
11,301.11 DOT
672 ngày
200,000,000 EFI
50,000EFI
logo
Bifrost
BNC
-
6,273.34 DOT
672 ngày
1,100,000 BNC
25,000BNC
logo
Clover Finance
CLV
2002
5,711.31 DOT
672 ngày
200,000,000 CLV
Get extra 2 CLV per DOT
logo
SubDAO Network
GOV
2018
5,583.44 DOT
672 ngày
300,000,000 GOV
1,000,000GOV
logo
Manta Network
MANTA
2015
3,392.02 DOT
672 ngày
156,000,000 MANTA
All channels share 15M MANTA
logo
Acala
ACA
2000
87,196.85 DOT
672 ngày
170,000,000 ACA
70,000ACA+NFT
Thành công
How it works
Early bird voting
Vote early to split 100,000 USDT in DOT from OKEx and get extra rewards from the project team
icon
Official voting
Vote on OKEx for your favorite projects to help them win slots
icon
Rewards distribution
When your project wins its slot, we’ll send you all the rewards for your voting
icon
Coming soon
Liquidity sharing
You’ll get OKDOT as a proof of your staked DOT at 1:1 ratio, and you’ll be able to convert OKDOT to get rewards without losing liquidity
Câu hỏi thường gặp
Đấu giá vị trí là gì?
Polkadot bao gồm một chuỗi chính và nhiều chuỗi song song. Cần một vị trí để kết nối chuỗi chính và một chuỗi song song. Với kết nối này, chuỗi song song có thể chia sẻ cấu trúc bảo mật với chuỗi chính Polkadot và tương tác với các chuỗi song song khác. Tuy nhiên, số lượng vị trí của chuỗi song song là hữu hạn. Để đảm bảo sự công bằng trong việc phân bổ các vị trí chuỗi song song, chúng tôi đã quyết định sử dụng hình thức đấu giá. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Quá trình này được gọi là "đấu giá vị trí".
Làm cách nào để tôi tham gia đấu giá vị trí thông qua OKEx?
OKEx cung cấp cho người dùng quyền truy cập để tham gia đấu giá vị trí. Người dùng bỏ phiếu cho dự án tại OKEx, sau đó OKEx thay mặt cho người dùng bỏ phiếu trên chuỗi. Nếu dự án đạt được một vị trí, OKEx sẽ nhận phần thưởng và phân phối cho người dùng. Nếu dự án không đạt được vị trí nào khi đấu giá, OKEx sẽ lấy lại tài sản từ chuỗi về cho người dùng.
Polkadot là gì?
Polkadot là blockchain không cần cấp quyền thế hệ thứ ba được triển khai bởi nhà phát triển chủ chốt của Ethereum, Tiến sỹ Gavin Wood. Khái niệm cốt lõi của thiết kế này là khả năng phát triển và mở rộng tức thì. Thiết kế này nhằm mục đích kết nối các blockchain độc lập hiện tại để đạt được khả năng giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các blockchain khác nhau.
Kusama là gì?
Là mạng thử nghiệm của mạng chính Polkadot, Kusama có toàn bộ chức năng của mạng chính Polkadot và đóng vai trò là một nền tảng thử nghiệp tạm thời để chuẩn bị triển khai trên Polkadot. Các chức năng có chứa rủi ro sẽ chạy trên mạng Kusama trước. Vì lẽ đó, các vấn đề có thể xảy ra sẽ được loại bỏ trước để đảm bảo triển khai một cách mượt mà trên mạng chính. Do đó, quá trình đấu giá vị trí cũng sẽ được triển khai trên mạng Kusama trước và các quy tắc đấu giá sẽ tương tự với quy tắc của mạng chính Polkadot.
Lưu ý
OKEx sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tiến trình bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ. OKEx chỉ hỗ trợ người dùng bỏ phiếu trên chuỗi, nhưng không đảm bảo rằng mức chào giá sẽ thành công. OKEx không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài sản nào gây ra bởi các rủi ro tiềm ẩn như việc tạm ngừng/chấm dứt kinh doanh, phá sản, đình chỉ bất thường hoặc ngừng giao dịch bởi bất kỳ nền tảng hoặc đội ngũ dự án của bên thứ ba nào. Vui lòng đọc kỹ phần giới thiệu dự án và quy tắc bỏ phiếu trước tiên.